Markedsføring av logo - dette burde du tenke på

En gjennomført visuell profil er en viktig del av merkevarebygging, og bidrar til å bygge og styrke kjennskap til bedriften din.

En gjennomført visuell profil er en viktig del av merkevarebygging, og bidrar til å bygge og styrke kjennskap til bedriften din. Sentralt i en slik profil finner man logoen, en grafisk fremstilling av bedriftens identitet og personlighet, og ofte det første kontaktpunktet mellom deg og potensielle kunder. En logo kan være et kraftfullt strategisk verktøy for å bli lagt merke til og samtidig skille seg ut fra konkurrentene.

Konsistent bruk av logo og designmanual

En logo er merkevarens visuelle ambassadør. Den skal kommunisere verdier, visjon, og budskap, i tråd med tone-of-voice, til de rette menneskene. Alt dette kan formidles gjennom kreativ og riktig bruk av fonter, farger, grafiske former, linjer eller ikoner, og kombinasjonen av disse. 

Konsistent bruk av den visuelle profilen og logo på alle arenaer, plattformer, og kontaktpunkter er viktig. Logoen skal benyttes i alle bedriftens SoMe-kontoer, på trykksaker, hjemmeside, epost-signaturer, butikkskilt, profileringsmateriell, annonsemateriell, og nyhetsbrev. For å sikre samstemt bruk av visuell profil kan en manual som forklarer hvordan de ulike elementene brukes riktig, være et nyttig verktøy.

Plassering og bruk av logo i markedsføring og på produkter

 

I en verden hvor førsteinntrykket har alt å si, kan strategisk plassering av logoen påvirke hvordan din merkevare oppfattes. God forståelse av egenskapene til hver flate logoen skal benyttes på er viktig for å kunne velge en plassering som ivaretar synlighet og budskap. 

På varer og produkter/gaver bør man være fleksibel, og la logoen komplementere det totale designet, samtidig som synligheten ivaretas. 

Dette gjelder blant annet logo på produkter du selger eller gir bort. De kan sees på som gratis reklame, sett bort ifra produksjonskostnaden. 

4 faktorer du burde tenke på ved trykk av logo på produkter

  1. Produktmaterialet – Ulike materialer kan kreve ulike metoder for påføring av logoen, som påvirker det endelige resultatet, samt total kostnad.. 

  1. Logoens kompleksitet - Detaljene i designet påvirker hvilke typer trykk som gir best resultater, og dermed også valgmulighetene

  1. Holdbarhet - Med produktets bruksområde i bakhodet kan du også velge type trykk og plassering som sørger for lang levetid.

  1. Bedriftens identitet - Velg produkter som reflekterer din bedrifts verdier og identitet, og som appellerer til målgruppen din.

Ta kontakt med oss her for tips, råd og veiledning.

Fordeler av logobruk i markedsføring

Logoen er også et verdifullt element i digitale kampanjer, som ofte har stor rekkevidde og dermed vises til et bredt publikum. Gjentatt bruk av merkevarelogo skaper en gjenkjennelseseffekt, som påvirker preferanser og vurderinger. Når kundene står overfor en jungel av alternativer, kan tillit og troverdighet spille en stor rolle, og øker mulighetene for at de velger noe de kjenner og har gode assosiasjoner til.

En logo har evnen til å vekke positive følelser, skape tillit, og etablere en sterk tilknytning mellom din merkevare og målgruppen.

Når man ikke trenger mer enn et blikk på en logo for å gjenkjenne hvilken merkevare den tilhører, hva den står for og hva den vil fortelle, har du langt på vei lykkes i å skape noe som fungerer som et kraftig verktøy for bedriftens videre suksess.

Strømmes24 hjelper deg å markedsføre selskapet med unike firmagaver og profileringsprodukter som skiller deg fra konkurrentene. Vi har spisskompetanse på grafisk design og tekstil design, og tilbyr utvikling av konsepter som øker synligheten av din logo hos målgruppen. Ta kontakt her.

Har du spørsmål, så har vi svar!