Bærekraft og miljø

Strømmes24 er opptatt av bærekraft, sporbarhet og kvalitet, og vi har et mål om å opprettholde posisjonen som bransjeledende. Vi har en nedfelt bærekraftstrategi som er forankret i alle ledd i virksomheten og en stilling dedikert til bærekraftsarbeid.

Klimaendringene utfordrer oss alle og måten vi lever livene våre på. I Strømmes24 verdsettes klima- og miljøavtrykk i alle ledd. Vi tror på å bygge mer enn bare merkevarer; vi bygger en bedre fremtid. Gjennom bærekraftige praksiser inspirerer vi ikke bare våre kunder, men også samfunnet som helhet. For oss handler bærekraft om følgende:

Sosial bærekraft

Sikre produsenter, arbeidere og ansatte rettferdige og gode arbeidsvilkår.

Økonomisk bærekraft

Våre produkter skal ha lang holdbarhet og høy kvalitet. Vi søker å skape en sunn økonomi som støtter levedyktighet på lang sikt.

Miljø

Målet er å sikre at dagens generasjon oppfyller sine behov uten å forringe naturen, og samtidig sikre at kommende generasjoner også har muligheten til å nyte sunne og balanserte miljøforhold.

Produktsikkerhet

ISO 14001 - miljøledelse
Sertifisering av miljøledelses viser høy bevissthet for bærekraftig utvikling, og kontinuerlig arbeid for reduksjon av bedriftens negative miljøpåvirkning. Vi er ISO 14001-sertifisert. Vi jobber konstant med å imøtekomme våre kunder, så vel som samfunnets ønsker og krav om miljøvennlige produkter og produksjon.

ISO 9001 - kvalitetsledelse
Sertifisering av kvalitetsledelse viser at prosesser knyttet til planlegging, gjennomføring, kontroll, kvalitet, produktivitet og risikostyring på produkter og tjenester bedriften leverer, oppfyller den internasjonale standarden. Vi er ISO 9001-sertifisert. Vi har valgt å ha valgt å ha særlig fokus på produktsikkerhet og legger stor vekt på å tilfredsstille lov- og kundekrav.

ISO 27001 - informasjonssikkerhet
Nøkkelen til å øke cyber- og informasjonssikkerheten i Strømmes24 er å arbeide systematisk med området igjennom implementering av sikkerhetsstandarden ISO 27001.
Vi er ISO 27001-sertifisert. Det settes krav til organisering, ansvar og aktiviteter for å sikre ivaretakelse av informasjonssikkerhet i henhold til lov og forskrift. Vi forplikter oss derfor til å beskytte data vi besitter, sikre integritet og konfidensialiteten til den informasjonen vi behandler, og å tilfredsstille krav og spesifikasjoner fra våre interessenter knyttet til databehandling.

Et ISO-system er både utfordrende og krevende, men også en nødvendighet da vi insisterer på å levere best mulig kvalitet, noe som skal komme våre kunder og samarbeidspartnere til gode. Det betyr at vi skal dokumentere produktenes opphav og innhold.

Du kan laste ned ISO-sertifikat nederst på denne siden.

Etisk handel - ressurssenter for bærekraftig handel

Strømmes24 anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Strømmes24 skal tilpasse egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe færre og langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden. Vi fokuserer på å ha få, men solide leverandører for å lettere ha kontroll på vår leverandørkjede.

Som medlem av Etisk handel Norge får vi løpende informasjon og veiledning i forhold til aktuelle og viktige temaer relatert til bærekraftig forretningspraksis med hensyn til mennesker, samfunn og miljø. Via vårt medlemskap forplikter vi oss til årlig redegjørelse på vårt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger i våre leverandørkjeder, i henhold til Åpenhetsloven. Redegjørelsen utgis i en årlig rapport.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.
Nederst på siden finner du dokumentasjon fra vårt arbeid innen etisk handel.

Bærekraftstrategi

Vi jobber for å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele verdikjeden vår, inkludert våre leverandører av produkter, transport, emballasje og gjenvinning. FNs bærekraftsmål utgjør en global handlingsplan for bærekraftig utvikling. Strømmes24 er aktivt engasjert i disse målene og sikrer bærekraftig utvikling gjennom selskapets oppdrag og bevissthet omkring produksjon og drift.

Våre utvalgte bærekraftsmål:


For detaljert informasjon om våre utvalgte bærekraftsmål, se vår bærekraftstrategi nederst på siden.

Grønt Punkt

Vi er en del av Grønt Punkts Plastløfte som forplikter oss til å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, og sørge for at fremtidens plastemballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Vi skal bruke vår påvirkningskraft, og har satt mål om 100 % reduksjon av unødvendig plastemballasje fra våre produsenter og leverandører.

Ecovadis-rangering 2023

EcoVadis er verdens mest pålitelige bedriftsvurdering innenfor bærekraftig forretningspraksis. EcoVadis kartlegger og evaluerer tiltak for miljø, etisk handel og bærekraft i næringslivet. I 2023 oppnådde vi sølv, men har som mål å oppnå gull i 2024.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft?

Kontakt Merete E. Jøranson
merete.joranson@strommes24.no

Har du spørsmål, så har vi svar!